KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR 

(KONGREMİZ UZAKTAN ERİŞİM ONLINE OLARAK YAPILACAKTIR)

DAVET

Sağlık alanında “veri ve bilgi” kanıt olarak adlandırılmakta ve “Kanıta Dayalı Tıp” kavramı büyük önem taşımaktadır. Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak üretilen, depolanan ve işlenen veri miktarı katlanarak artmaktadır. Yüksek boyutlarda üretilen bu verilerin klasik yöntemlerle depolanamaması ve anlamlı hale getirilememesi durumu “büyük veri” kavramını ortaya çıkarmıştır. Sağlık verilerinin işlenmesi ve anlamlandırılması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli verilmesine ve amaca göre planlanmasına, bilimsel çalışmaların daha güvenilir sonuçlar üretmesine ve hekim hizmetlerinin kolaylaşmasına, sağlık personelinin hastaya daha geniş zaman ayırmasına, hastaların bilinçlenmesine neden olmaktadır. Hali hazırda IoT cihazlar, web tabanlı, akıllı cihaz destekli ve robotik ürünler, doktor asistanı veya hasta hizmetinde kullanılmaya başlanmıştır. Direk insan sağlığı ile ilgili bu ürünlerin geliştirilme aşamasından kullanım aşamasına kadar mevcut biriken bilgi ve verinin niteliği ve niceliği büyük önem taşımaktadır.

Bu kongrenin temel amaçları, günümüz teknolojilerinin üretilmesi sürecinde aktif rol alan ve işin mutfağında çalışan bilimleri bir araya getirmek, etkileşimi artırmak, ortak dil kullanımını sağlamak ve bilgiyi ürüne dönüştüren ürünlerin paylaşımını sağlamak, yeni projeler için başlangıçlar oluşturmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda kongrenin hedefleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir.

 

  1. Disiplinler arası bir bilim dalı olan “Veri Bilimi” nin disiplinlerini bir araya getirmek
  2. Sağlık alanında veri ile gerçekleştirilebilecek yeni ürünler ortaya koymak
  3. Veriye dayalı geliştirilen ürünlerinin tanıtımını yapmak
  4. Ortak çalışma platformları oluşturmak
  5. Sağlık alanında yeni fikirler ve çalışmalar başlatmak
  6. Büyük verinin depolanması, hazırlanması ve kullanımına yönelik sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak
  7. Sanayi ile Akademik çalışmaları bir araya getirmek
  8. Sağlık alanında veri etiği konusunda yenilikleri takip etmek ve öneriler sunmak
  9. Biyoinformatik alanında yürütülen çalışmaları tanıtmak

 

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ – Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Nurcan METİN - Kongre Eş Başkanı

DESTEKLEYEN KURUMLAR