BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Döne TÜTÜNCÜ
1- GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN LİTERATÜRDEKİ YERİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMI

  Özet  
Mehmet KIVRAK, Faruk Berat AKÇEŞME, Cemil ÇOLAK
2- DİYABET VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİNİN KESİNLİK FAKTÖRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet KIVRAK,Faruk Berat AKÇEŞME,Cemil ÇOLAK
3- KRONER ARTER HASTALIĞINI SINIFLANDIRMA PEROFRMANSI ÜZERİNE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

  Özet  
Sertaç YAKAL, Aysun ERTUNA, Bernard TAHİRBEGOLLİ
4- ÜNİVERSİTE HASTANESİ SPOR HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN SPOR YARALANMALI HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİ MALİYETLERİNİN ANALİZİ

  Özet  
Volkan OBAN, Gül DİKEÇ
5- ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN HEALTHCARE: THE USE CASE –TEXT TO SPEECH IN PSYCHIATRY AREA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER