BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Buket KUŞ, İbrahim MUTLU
1- ORTOPEDİK CERRAHİ TEDAVİ AMELİYATI OLAN HASTALARIN VERİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Döne TÜTÜNCÜ
2- GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN LİTERATÜRDEKİ YERİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMI

  Özet  
Mehmet AKSARAYLI, Mine HIZLI
3- İLAÇ SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARINA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ İLE HEKİMLERİN SEGMENTASYONU

  Özet  
Mehmet AKSARAYLI, İstem KÖYMEN KESER
4- KÜMELEME ANALİZİ İLE ÖLÜM NEDENLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE İLLERİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI

  Özet  
Mehmet KIVRAK, Faruk Berat AKÇEŞME, Cemil ÇOLAK
5- DİYABET VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİNİN KESİNLİK FAKTÖRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet KIVRAK,Faruk Berat AKÇEŞME,Cemil ÇOLAK
6- KRONER ARTER HASTALIĞINI SINIFLANDIRMA PEROFRMANSI ÜZERİNE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

  Özet  
Nehir BALCI, Mehmet AKSARAYLI, Gözde Türköz BAKIRCI, Pınar TUNCEL
7- TIBBİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYON VE KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ

  Özet  
Sertaç YAKAL, Aysun ERTUNA, Bernard TAHİRBEGOLLİ
8- ÜNİVERSİTE HASTANESİ SPOR HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN SPOR YARALANMALI HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİ MALİYETLERİNİN ANALİZİ

  Özet  
Volkan OBAN, Gül DİKEÇ
9- ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN HEALTHCARE: THE USE CASE –TEXT TO SPEECH IN PSYCHIATRY AREA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER