SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet KIVRAK, Faruk Berat AKÇEŞME, Cemil ÇOLAK
 


Keywords:DİYABET VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİNİN KESİNLİK FAKTÖRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Veri madenciliği büyük boyutlardaki verilerden daha önce ortaya çıkarılmamış yararlı bilgilerin keşfedilme sürecidir. Birliktelik kuralları madenciliği, veri madenciliği ve yapay zeka alanında kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Birliktelik kurallarındaki ilk araştırma, müşteri işlem veritabanındaki farklı ürünler ile müşteri satın alma modelleri arasındaki ilişkileri bulmaktı. Bu ilişkilere dayanarak, araştırmacılar veri madenciliği alanını genişletmeye başlamışlardır. Bu alanlardan biri, birliktelik kurallarının tıp alanında uygulanmasıdır. Böylece, bu uygulamalar aracılığıyla, tıbbi verilerdeki çeşitli özelliklerin ilişkisi keşfedebilir ve elde edilen bulgular tıbbi teşhise yardımcı olabilir. Birliktelik kuralları madenciliğinde Destek ve güven, birliktelik kurallarının değerlendirilmesinde uygulanan iki temel ölçüttür. Bu iki ölçütle elde edilen kurallar genellikle doğrudur, ancak güçlü kurallar değildir. Kuralların çoğu, özellikle de yüksek destek değeri olanlar, yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle, daha güçlü kurallara ulaşmak için önerilen birçok ilginçlik ölçütü vardır. Bu çalışmanın amacı, açık kaynak erişimli diyabet veri setinde, değişkenlerle güçlü birliktelik kuralları oluşturmaktır. Bu çalışmada, kuralları elde etmek için Apriori algoritması kullanılmıştır. Analiz sonucunda sadece 52 güven ve destek kriteri dikkate alınmıştır. Daha güçlü kurallar elde etmek için kesinlik faktörü, literatürde önerilen ilginçlik ölçütlerinden biri olarak kullanılmış ve bu kuralların yalnızca 39'unun güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların analizi sonucunda, birliktelik kuralları madenciliğinde kesinlik faktörü kullanılarak daha güçlü kuralların elde edilebileceği sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları Madenciliği, Apriori Algoritması, İlginçlik Ölçütleri